Neurofeedback giver gode resultater ift. PTSD

Med neurofeedback kan jeg i mange tilfælde træne din hjerne til at berolige sig selv, så du vil ikke længere er i konstant alarmberedskab.

Behandling af PTSD med neurofeedback

Du vil opleve, at din PTSD slipper kontrollen over dit liv og din livskvalitet forbedres. I mange tilfælde kan du på den måde undgå medicinsk behandling.

Derfor virker neurofeedback godt på PTSD

Med neurofeedback træner jeg din hjerne til at berolige sig selv. Når du har PTSD er hjernen ofte i højeste alarmberedskab og du reagerer voldsomt på fx lyde, lugte eller pludselige bevægelser. Der er ikke nødvendigvis fare på færde, men det tror din hjerne. Ved at træne hjernen til at arbejde mere hensigtsmæssige, vil du ikke længere opleve angst eller ubehag i samme grad. Neurofeedback træner hjernen til at finde nye måder at arbejde på, hvor hjernen ikke skal bruge de mængder af energi, som den plejer. Du vil opleve, at dine symptomer minimeres eller helt elimineres.

Symptomer på PTSD

Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) er ofte en langvarig og vedvarende tilstand. Tilstanden kan opstå efter have oplevet fysiske og/eller psykiske belastninger fx: alvorlige katastrofer, krig, ulykker, naturkatastrofer, voldsomme belastninger; vold, overgreb, voldtægt og incest. Det er ikke afgørende om man har oplevet det på egen krop, eller være vidne til handlinger af voldsom karakter, for at udvikle PTDS. Symptomer du bør være opmærksom på:

  • Flashbacks af de skræmmende oplevelser, både i vågen tilstand og som mareridt.
  • Undgår situationer der minder om hændelsen.
  • Irritabel og humørsvingninger.
  • Svært ved at sove.
  • Koncentrationsbesvær.
  • Lyd og lysfølsom.
  • Indlæringsvanskeligheder.
  • Træthed.
  • Kan miste evnen til allerede indlært stof.

Det er vigtigt, at du får stillet den rigtige diagnose inden behandling imod PTSD

Det er altid vigtigt en læge stiller diagnosen, så det udelukkes, at symptomerne skyldes andre faktorer. Det er også lægen, der tager stilling til eventuel medicinsk eller anden form for behandling. Du kan læse mere om PTSD på Sundhed.dk.