Neurofeedback giver gode resultater ift. angst

Med neurofeedback kan jeg i mange tilfælde træne din hjerne til at berolige dig selv, hvis et anfald af angst er undervejs.

Behandling af angst med neurofeedback

Ved behandling af angst med neurofeedback, vil dine anfald udeblive, og på sigt kan du ofte slippe helt af med din angst. I mange tilfælde kan du på den måde undgå medicinsk behandling.

Derfor virker neurofeedback godt på angst

Neurofeedback træning ændre de mønstre i hjernen, som understøtter angsten i dig. Når du har angst, gentager hjernen uhensigtsmæssige mønstre. Disse mønstre sætter dybere spor for hver gang du oplever angst. Da hjernen er doven, vil den gentage de velkendte mønstre og fastholde dig i angsten. Netop derfor er neurofeedback oplagt til at hjælpe hjernen til at arbejde mere hensigtsmæssigt og skabe nye gode spor.

Symptomer på generaliseret angst

Angst rammer os alle, vi oplever at være bange, angste og bekymrede. Det er en del af livet. Men fylder vores bekymringer så meget, at vi ikke længere kan nyde livet og opleve glæde, men hverdagen er fyldt med ængstelse, anspændthed og nervøsitet, kan der være tale om generaliseret angst. Symptomer du bør være opmærksom på i forbindelse med generaliseret angst er:

 • Rysten
 • Spændinger i muskler
 • Rastløshed
 • Sveden
 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Søvnbesvær
 • Ubehag i maven
 • Frygt for sygdom
 • Frygt for ulykker
 • Bekymring for egen økonomi
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesproblemer

Symptomer på panikangst

Oplever du et pludseligt anfald af angst eller ubehag, føler du mister kontrollen, bliver bange for at dø eller blive sindssyg, tyder meget på panikangst. Anfaldene varer kort tid, men bekymringen omkring næste anfald er ofte så stor, at det har en indgribende indflydelse på dit liv. I værste fald kan angsten være så invaliderende, at det er svært at gå uden for en dør. Symptomer du bør være opmærksom på i forbindelse med panikangst er:

 • Rysten
 • Svenden/kulderystelser
 • Hjertebanken
 • Smerte i brystet
 • Svimmelhed
 • Åndenød
 • Kvalme eller ubehag i maven
 • Føleforstyrrelser omkring munden og i hænderne
 • Frygt for at miste selvkontrol
 • Dødsangst

Det er vigtigt, at du får stillet den rigtige diagnose inden behandling

Det er vigtigt, at det er en læge, der stiller diagnosen, så det udelukkes, at symptomerne skyldes andre faktorer. Det er også lægen, der tager stilling til, om der er behov for medicinsk eller anden behandling. Du kan læse mere om generaliseret angst og panikangst på Sundhed.dk: