Behandling af ubalancer i hjernen hos Neurofeedback Odense

Neurofeedback har en positiv indvirkning på en lang række symptomer, som skyldes ubalancer i hjernen. Hos Neurofeedback Odense kan jeg hjælpe dig med justering af ubalancer i din hjerne, uanset om de er medfødte, eller skyldes sygdom, traumatiske oplevelser eller livsvilkår, som har været indgribende i dit liv.

Behandling af psykiske lidelser med neurofeedback

Hos Neurofeedback Odense behandler jeg ubalancer i hjernen, som giver sig udslag i forskellige lidelser som ADHD, Angst, Parkinson, PTSD, Stress og Tankemylder.

Eksempler på psykiske lidelser, jeg behandler i min klinik

Nedenstående liste er eksempler på psykiske lidelser, som neurofeedback har dokumenteret positiv effekt på, og som jeg behandler i min klinik:

Neurofeedback erstatter ikke behandling eller forebyggelse af sygdommene, men neurofeedback kan minimere eller helt eliminere senfølgesymptomer efter disse sygdomme.